SPRIATELENÉ BLOGY

Become our Affiliate?

14. února 2008 v 17:59 | petush
If you want to become one of our Elite/Top/Regular Affiliates, please send us an email on panik-musik@hotmail.com. We'd like you to write down your :
Ak sa chcete stať jednou znašich Affiliates, stačí ak napíšete email na panik-musik@hotmail.com kde bude uvedené :
 • Name/Nickname
 • Site URL
 • Section (Elite/Top/Regular) you want to apply for
 • Meno/Prezývku
 • URL stránky
 • Sekciu (Elite/Top/Regular) do ktorej by ste chceli byť zaradení
What are the conditions? (For example when you want to apply for Elite, you don't have to have all conditions, just one of the below)
Aké sú podmienky (Napríklad ak sa chcete zaradiť medzi Elite, nemusíte spĺňať všetky nižšie uvedené podmienky, stačí jedna)
 • ELITE AFFILIATES :
  -> Official sites/fanclubs
  -> More that 500 visitors per day
  -> International websites
  -> Special exeptions
 • ELITE AFFILIATES
  -> Oficiálne stránky/fancluby
  -> Viac než 500 návštevníkov denne
  -> Internacionálne stránky
  -> Špeciálne výnimky
 • TOP AFFILIATES :
  -> Our friens
  -> Fanclubs/Forums
  -> More than 200 visitors per day
 • TOP AFFILIATES :
  -> Naši kamaráti
  -> Fancluby/Fóra
  -> Viac než 200 návštevníkov denne
ATTENTION : None of the sites can have pornographic, or rasist content!
POZOR : Žiadna zo stránok nesmie obsahovať pornografiu, alebo rasizmus!

Thanks in advance to affiliating your sites with us! :) || Vopred ďakujeme pre spriateľovanie vašich stránok s našou! :)

our button :
love

www.panik-musik.blog.cz (panik-musik@hotmail.com)

Affiliates

14. února 2008 v 11:00 | petush
 • TOP AFFIS <3

 • Blogy a weby o Panik

 • Blogy a Weby iné


 
 

Reklama